قبل از ثبت سوال، می توانید در بین پرسش و پاسخ ها جستجو نمایید

سلیم عبدی یزدی
55
84
آقــا

دیسک دارم؟

درد دارم دکترها میگویند عمل کنم

متاسفانه تا به حال، پاسخی برای این سوال ثبت نشده است

بازدید : 31 مرتبه
پـرسـش جــدیــد
متخصص کايروپراکتيک خوب در تهران

سوالات مشابه