قبل از ثبت سوال، می توانید در بین پرسش و پاسخ ها جستجو نمایید

پروين
۴۷
۷۵
خانــم

توده کوچک در رحم؟

من سنو گرفتم گفته اند در در رحم من یک توده کوچک است و باید عمل کنم میتواند راهنمائی کنید عوارض بعد آن و یا مشکلی بعدا نخواهم داشت

6 پـاسـخ


بازدید : 44 مرتبه
پـرسـش جــدیــد
متخصص زنان و زايمان خوب در تهران

سوالات مشابه