قبل از ثبت سوال، می توانید در بین پرسش و پاسخ ها جستجو نمایید

Maryam @
31
58
خانــم

جواب MRI؟

Subtle bursal side partial thickness not complete tear measuring 5 mm in AP diameter and 1 mm in thickness is noted at middle fibers of critical zone of supraspinatus tendon.

متاسفانه تا به حال، پاسخی برای این سوال ثبت نشده است

بازدید : 25 مرتبه
پـرسـش جــدیــد
متخصص ارتوپد - جراح استخوان خوب در تهران

سوالات مشابه