قبل از ثبت سوال، می توانید در بین پرسش و پاسخ ها جستجو نمایید

ارزوستوده
۹سال و۵ماه
۲۸
خانــم

بلوغ زودرس دختران؟

دخترم 9سال ونیم داردوقدش کوتاه است وارده بلوغ میرسد

1 پـاسـخ


بازدید : 47 مرتبه
پـرسـش جــدیــد
متخصص غدد، رشد و متابوليسم خوب در تهران

سوالات مشابه