قبل از ثبت سوال، می توانید در بین پرسش و پاسخ ها جستجو نمایید

احسان
۱۹
آقــا

چشمان غیر هم اندازه و غیر متقارن؟

چشم راستم 3یا4میلی متر کوچکتر از چشم چپم است و مادر زاد اینطوری بودم و هر دو چشمم سالم هستند و خیلی هم خوب میبینم.آیا میشه چشمام هر دو مثل هم باشند و قرینه باشند؟

3 پـاسـخ


بازدید : 40 مرتبه
پـرسـش جــدیــد
متخصص چشم پزشک خوب در تهران

سوالات مشابه