قبل از ثبت سوال، می توانید در بین پرسش و پاسخ ها جستجو نمایید

مريم سواري
34
86
خانــم

لکه بینی؟

کاشت آی یوای انجام دادم و لکه بینی بعد از دو هفته

متاسفانه تا به حال، پاسخی برای این سوال ثبت نشده است

بازدید : 20 مرتبه
پـرسـش جــدیــد
متخصص زنان و زايمان خوب در تهران

سوالات مشابه