قبل از ثبت سوال، می توانید در بین پرسش و پاسخ ها جستجو نمایید

اسداله حسن نژاد
20
85
آقــا

شوک مغزی یا شوک درمانی؟

آقای دکتر آیا شوک مغزی برای بیمارن روانی فراموشی وعوارض دارد

متاسفانه تا به حال، پاسخی برای این سوال ثبت نشده است

بازدید : 27 مرتبه
پـرسـش جــدیــد
متخصص روانپزشک (اعصاب و روان) خوب در تهران

سوالات مشابه