قبل از ثبت سوال، می توانید در بین پرسش و پاسخ ها جستجو نمایید

زهرا
۲۶
۵۷
خانــم

تست؟

جواب آزمایش بنده rub igg 28 در rub igm0.65 وcmv igg47 وcmv igm 0.5 می باشد آیا مشکل خاصی در خون بنده هستش؟

1 پـاسـخ


بازدید : 23 مرتبه
پـرسـش جــدیــد
متخصص زنان و زايمان خوب در تهران

سوالات مشابه