قبل از ثبت سوال، می توانید در بین پرسش و پاسخ ها جستجو نمایید

زهراشکرالهی
خانــم

آیاروزخاصی دراهوازدرمان نمیکنید؟

سلام خانم دکترعزیزخواهرم بیمارشمابودمتاسفانه رفتیدودکتری هنوزنتوانسته مشکل نازائیش حل کندبه دلیل مشغله شغلی ادامه درمان تاتهران سخته خواستم ببینم زمان خاصی رادراهوازنمیشه بذاریدبرای درمان بیماران اهوازی واقعاشهرمابه شمانیازدارد.
بازدید : 30 مرتبه
پـرسـش جــدیــد
متخصص زنان و زايمان خوب در تهران