قبل از ثبت سوال، می توانید در بین پرسش و پاسخ ها جستجو نمایید

رقیه
24
63
آقــا

وسواس فکری وعملی دارم؟

وسواس فکری عملی وفکرهای مزاحم دارم چیکار باید بکنم خوب شم

2 پـاسـخ


بازدید : 46 مرتبه
پـرسـش جــدیــد
متخصص روان درماني و روانشناس باليني خوب در تهران

سوالات مشابه