قبل از ثبت سوال، می توانید در بین پرسش و پاسخ ها جستجو نمایید

اميري
شش
خانــم

کودکم شش ساله وباتکان دادن سرخودبه هرطرف ازکوچکی تابه حال ودیدفامیل به ان نقص فهم وحرف زدن ان مشکل داردچکارکنم وخودش هم دراستانه پیشدبستانی است چکار کنم؟

ایاکودکم ازنظراعصاب ویادگیری مشکلی داردچون برای اینده اش خیلی ناراحتم چون ازکوچکی باتکان دادن سرخود خودش را میخواباندوبعضی کلمات رابرعکس میگویدمثلن بجای کلمه سردگرم میگویدوجایی که بریم سرش راتکان میدهدوازنظرفامیل ان ناقص است
 

1 پـاسـخ


بازدید : 34 مرتبه
پـرسـش جــدیــد
متخصص جراح مغز و اعصاب خوب در تهران

سوالات مشابه