قبل از ثبت سوال، می توانید در بین پرسش و پاسخ ها جستجو نمایید

پارسا
۲۳ماهه
۹و نیم
آقــا

بزرگی غدد لنفاوی زیر چانه؟

این سوال خصوصی و دارای کلمه عبور است

برای دسترسی به پاسخ، کلمه عبور خود را وارد نماییدبازدید : 28 مرتبه
پـرسـش جــدیــد
متخصص راديولوژي و سونوگرافي خوب در تهران