قبل از ثبت سوال، می توانید در بین پرسش و پاسخ ها جستجو نمایید

عليرضا دهقاني
31
95
آقــا

تیرویید بزرگتر از حد طبیعی؟

چرا با وجود نرمال بودن پارامترهای آزمایش تیرویید )T3 T4 TSH)، هر دو تیرویید من خیلی بزرگتر از حد طبیعی و در زمان قورت دادن آب دهان و غذا دردناک است؟
سال گذشته فقط لوب راست بزرگ و دردناک بود که بعد از سه ماه مصرف لووتیروکسین ، درد برطرف شد ولی در سونوگرافی مجدد همان اندازه بزرگ بود ، امسال هر دو لوب حتی خیلی بزرگتر از سال گذشته شده و دردناکتر هست.

متاسفانه تا به حال، پاسخی برای این سوال ثبت نشده است

بازدید : 28 مرتبه
پـرسـش جــدیــد
متخصص غدد، رشد و متابوليسم خوب در تهران

سوالات مشابه