قبل از ثبت سوال، می توانید در بین پرسش و پاسخ ها جستجو نمایید

احسان وليپور
44
65
خانــم

ناراحتی روحی و بیقراری و اظطراب ؟

ناراحتی روحی و احساس سنگینی سر و بی حسی دست سمت راست گریه و خنده مداوم و حالت پریشانی

7 پـاسـخ


بازدید : 109 مرتبه
پـرسـش جــدیــد
متخصص روانپزشک (اعصاب و روان) خوب در تهران

سوالات مشابه