قبل از ثبت سوال، می توانید در بین پرسش و پاسخ ها جستجو نمایید

10
20
خانــم

رشد نکردن کودک ؟

کودک من10 ساله است وزنش 20 کیلو و قداش
107 سانتیمتر اصلن رشد نمیکند چه کار کنیم

1 پـاسـخ


بازدید : 6 مرتبه
پـرسـش جــدیــد
متخصص غدد، رشد و متابوليسم خوب در تهران

سوالات مشابه