قبل از ثبت سوال، می توانید در بین پرسش و پاسخ ها جستجو نمایید

محمد حسینی
۲۳
۷۵
آقــا

سوت ممتد گوش؟

این سوال خصوصی و دارای کلمه عبور است

برای دسترسی به پاسخ، کلمه عبور خود را وارد نماییدبازدید : 50 مرتبه
پـرسـش جــدیــد
متخصص گوش، حلق، بيني، گلو و جراحي سر و گردن خوب در تهران

سوالات مشابه