قبل از ثبت سوال، می توانید در بین پرسش و پاسخ ها جستجو نمایید

جودکي
۶۰
آقــا

دندان؟

ایا میشود جوانان 20تا 30 ساله از دندان ژله ای استفاده کنن؟

1 پـاسـخ


بازدید : 29 مرتبه
پـرسـش جــدیــد
متخصص دندانپزشک خوب در تهران

سوالات مشابه