قبل از ثبت سوال، می توانید در بین پرسش و پاسخ ها جستجو نمایید

حميدرضا
40
75
آقــا

تومور در غده بزاقی پاروتید؟

اینکه عوارض احتمالی ناشی از عمل و میزان ریسک و طول درمان و هزینه های مربوط به عمل چقدر هستند

متاسفانه تا به حال، پاسخی برای این سوال ثبت نشده است

بازدید : 43 مرتبه
پـرسـش جــدیــد
متخصص گوش، حلق، بيني خوب در تهران

سوالات مشابه