قبل از ثبت سوال، می توانید در بین پرسش و پاسخ ها جستجو نمایید

فاطمه باستاني
۳۲
۷۲
خانــم

تداخل دارویی؟

آیا کلو نازپام وسرترالین با قرصهای اورژانسی بارداری تداخل دارد؟

3 پـاسـخ


بازدید : 70 مرتبه
پـرسـش جــدیــد
متخصص روانپزشک (اعصاب و روان) خوب در تهران