قبل از ثبت سوال، می توانید در بین پرسش و پاسخ ها جستجو نمایید

مهدي
۵۸
آقــا

عفونی؟

کسی عمل اپاندیس عفونی داشته باش ایا احتمال عفونت به خون داشته باشد

متاسفانه تا به حال، پاسخی برای این سوال ثبت نشده است

بازدید : 29 مرتبه
پـرسـش جــدیــد
متخصص عفوني و گرمسيري خوب در تهران

سوالات مشابه