قبل از ثبت سوال، می توانید در بین پرسش و پاسخ ها جستجو نمایید

محمدرضا
44
77
آقــا

ازناحیه هردوپا دچار درد میباشم؟

سال91تصادف کردم هردوپاهام پلاتین دارهپای چپاز زانو تاران پلاتین داره پای راست از ران تا گلن پلاتین داره پای راستم خیلی اذیتم میکنم وپای چپم نیز 1.5 سانت کوتاه میباشد باید چکهر کنم خیلی درد دارم

1 پـاسـخ


بازدید : 36 مرتبه
پـرسـش جــدیــد
متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) خوب در تهران

سوالات مشابه