قبل از ثبت سوال، می توانید در بین پرسش و پاسخ ها جستجو نمایید

فاطمه زهرا
3
12
خانــم

ارتوپد؟

دخترم خورده زمین دستش درد میکنه آزارند عکس گرفتیم گفتن چیزی نیس ولی دستش یکم باد کرده تکون نمیده ایامشکلی هس؟

1 پـاسـخ


بازدید : 27 مرتبه
پـرسـش جــدیــد
متخصص ارتوپد - جراح استخوان خوب در تهران

سوالات مشابه