علائم و درمان بیماری آکرومگالی چیست

آکرومگالی - Acromegaly
درشت‌ پایانکی، غول‌پیکری
  • معرفی
  • علائم
  • درمان
بیماری آکرومگالی

بیماری آکرومگالی چیست

در پزشکی بزرگی غیرعادی بخش‌های پایانی بدن مانند بینی و آرواره و انگشتان دست و پا را دُرُشت‌پایانَکی (Acromegaly) می‌گویند.
این سندرم زمانی رخ می‌دهد که غده هیپوفیز پس از بسته‌شدن صفحه رشد (صفحه اپی‌فیزی) هورمون رشد (hGH) بیش از اندازه تولید کند.
چندین اختلال گوناگون ممکن است باعث شود تا غده هیپوفیز این حالت را ایجاد کند ولی معمولاً یک تومور هورمون رشد که از سلول‌های ویژه‌ای مشتق می‌شود باعث آن است. این سلول‌های ویژه معمولاً تومورهای خوش‌خیمی به نام آدنوم هستند.
درشت‌پایانکی بیشتر در سنین میانسالی خود را نشان می‌دهد. بیماری درشت‌پایانکی را معمولاً با غول‌پیکری در ارتباط می‌دانند.

علائم بیماری آکرومگالی

بزرگی غیرعادی بخش‌های پایانی بدن مانند بینی و آرواره و انگشتان دست و پا

نحوه درمان آکرومگالی

مراجعه به پزشک