لیست تمامی بیماری ها به همراه علائم و نحوه درمان:

لیست بیماری ها به ترتیب الفبای فارسی
آلکالوز - Alkalosis
نام های دیگر: آلکالوز تنفسي و متابوليک
  • معرفی
  • علائم
  • درمان

معرفی

آلکالوز(به انگليسي: Alkalosis) به معني افزايش سطح بي کربنات مايع خارج سلولي و قرار گرفتن PH خون در محدوده قليايي (بالاتر از 7/8) مي‌باشد . معمولاً فرايندهاي متابوليک بدن و کاتابوليسم گلوکز منجر به توليد اسيد مي‌شود . PH خون و مايع خارج سلولي به وسيله ريه (تنفس) و کليه تنظيم مي شود. به صورت کلاسيک اگر مشکل از کليه باشد ما آلکالوز متابوليک و اگر مشکل از ريه باشد ما آلکالوز تنفسي داريم.

علائم

اثر عمده آلکالوز بر روي بدن افزايش تحريک پذيري سيستم عصبي است . اين اثر هم در سيستم عصبي مرکزي و هم در سيستم عصبي محيطي روي مي دهد. معمولاً اعصاب محيطي قبل از سيستم عصبي مرکزي مبتلا مي شوند. در نتيجه عضلات وارد حالت تتاني و اسپاسم تونيک مي شوند. تتاني معمولاً ابتدا در عضلات ساعد ظاهر شده و به سرعت به عضلات صورت و سرانجام به سراسر بدن منتشر مي‌شود.

درمان

تصحيح آلکالوز و از بين بردن عامل ايجاد کننده