لیست تمامی بیماری ها به همراه علائم و نحوه درمان:

لیست بیماری ها به ترتیب الفبای فارسی
کچلی - Alopecia
نام های دیگر: hair loss،کم موي،ريزش موي، آلوپسي
  • معرفی
  • علائم
  • درمان

معرفی

کچلي نوعي عفونت پوست و ريزش موي ناشي از عامل قارچي است. در کچلي سر اين ضايعات با حدود کاملاً مشخص و پوسته دهنده باعث ريزش مو به صورت لکه و پوسته ريزي سر، تغيير رنگ، شکنندگي و سست شدن موها در محل زخم، ريزش و طاسي موقتي مي‌شود. اما خود طاسي متفاوت با کچلي است. انواع کچلي که ناشي از قارچها هستند مانند کچلي سر، کچلي ريش، کچلي عانه، کچلي بدن، کچلي ناخن و... از انواع قارچها مانند ميکروسپورومها، تريکوفيتونها، اپيدرموفيتونها به وجود مي‌آيند. روش انتقال کچلي تماس مستقيم فرد به فرد، از محيط (قارچ‌هاي خاک دوست) يا وسايل آلوده مشترک مانند شانه، روسري، حوله و دمپايي است.
 
کچلي عفونت قارچي پوست و موي سر، ابرو و مژه‌ها مي‌باشد که توسط ميکروسپوروم و ترايکوفيتون ايجاد مي‌گردد. ضايعات به صورت لکه‌هاي گرد منظم و يا نامنظم در پوست سر همراه با شوره، التهاب، خارش و ريزش مو ايجاد مي‌شوند. کچلي موي سر بيماري مسري بوده که معمولاً در بچه‌ها و بندرت در بالغين ديده مي‌شود. عوامل بيماري از انسان به انسان، از خاک به انسان، از حيوان به انسان و حتي گاهي از انسان به حيوان منتقل مي‌شوند.
 
انواع کچلي
از نظر باليني کچلي سر به سه شکل ديده مي‌شود:
1- اکتوتريکس (Ectothrix) : شايع‌ترين فرم کچلي سر مي‌باشد که ضايعات آن قبل از دوران بلوغ ديده شده و به صورت اپيدمي در مدارس شايع مي‌باشد. ضايعات منفرد يا متعدد به صورت لکه‌هاي گرد يا بيضي با حاشيه کاملاً مشخص ديده مي‌شوند. موها در محل ضايعه خاکستري رنگ شده و چند ميليمتر بالاتر از سطح پوست شکننده مي‌شوند. عفونت اکتوتريکس به سه صورت لکه‌هاي بدون مو و يا لکه‌هاي خاکستري (Gray patch) و يا به فرم کريون Kerion (آبسه‌هاي ملتهب چرکي با ترشحات زرد رنگ) همراه با آدنوپاتي (تورم غدد لنفاوي) ديده مي‌شود که عامل قارچي از حيواناتي مانند گاو و گوسفند به انسان منتقل مي‌شود. درعفونت اکتوتريکس (خارج موئي) عوامل قارچي پس از ورود در ساقه مو رشد کرده و سپس از مو خارج شده و در اطراف ساقه مو به شکل آرتروکونيدي و کونيدي ديده مي‌شوند.
عوامل ايجاد کننده اکتوتريکس: ميکروسپوروم کنيس (حيوان دوست)، ميکروسپوروم جيپسئوم (خاک دوست)، ترايکوفيتون منتاگروفيتس (انسان دوست) و ترايکوفيتون وروکوزوم (حيوان دوست) مي‌باشند.
2- اندوتريکس (Endothrix) : عوامل قارچي در داخل مو رشد و تکثير مي يابند.

علائم

علائم مشخص و واضح است

درمان

درمان کچلي‌هاي قارچي داروهاي ضد قارچي است مانند گريزئوفولوين، کلوتريمازول، فلوکونازول و... البته درمان معمولاً طولاني و دشوار است. خشک نگهداشتن ضايعات ضروري است. براي ضايعات ناحيه سر، هر روز موها را بايد با شامپو شستشو داد. موها را کوتاه کنيد ولي نتراشيد. اين کار را هر دو هفته يک بار تکرار کنيد.