لیست تمامی بیماری ها به همراه علائم و نحوه درمان:

لیست بیماری ها به ترتیب الفبای فارسی
آپانديسيت - Appendicitis
نام های دیگر: آويزآماس
  • معرفی
  • علائم
  • درمان

معرفی

آپانديسيت (به انگليسي: Appendicitis) يا آويزآماس به التهاب ناگهاني آپانديس گفته مي‌شود. آپانديس زائده‌اي کوچک و انگشتي‌شکل است که از روده بزرگ منشعب مي‌شود. هر سال از هر 500 نفر، يک نفر دچار آپانديسيت مي‌شود و اين عمل شايع‌ترين عمل اورژانسي شکم است.
اين بيماري پيشگيري ندارد و در صورت بروز آپانديسيت و تاخير در تشخيص و جراحي به دليل احتمال پارگي آپانديس مي‌تواند مرگبار باشد.

علائم

علايم باليني آپانديسيت حاد کاملاً متفاوت است. علايم مي‌تواند کلاسيک يا متغير باشد. علايم باليني کلاسيک آپانديسيت در کمتر از 50% موارد وجود دارد، بنابراين اکثر موارد آپانديسيت حاد علايم Atypical دارند. با وجود پيشرفت‌هاي تکنولوژي در زمينه تصوير برداري، هنوز هم hallmark تشخيص آپانديسيت حاد، بر اساس شرح حال و معاينه دقيق بيمار است. علايم باليني کلاسيک آپانديست بي‌اشتهايي و کسالت عمومي است.
  • درد شکم: درد شکمي از علايم اوليه بيماري است که در ساعات اوليه پس از شروع بيماري، آغاز مي‌گردد. درد اوليه مبهم است. ارتباط با فعاليت يا وضعيت بيمار ندارد. اغلب کوليکي و اطراف ناف است که ناشي از التهاب احشا و به دليل گشاد شدن آپانديس مي‌باشد. با پيشرفت روند التهابي در طي 12-24 ساعت، درد در ناحيه R.L.Q (سمت راست و پايين شکم) متمرکز مي‌شود. سپس به مرور درد بسيار شديد و پايدار مي‌شود و با حرکت افزايش مي‌يابد.
  • تهوع و استفراغ: تهوع و استفراغ در بيش از 50% بيماران رخ مي‌دهد و اغلب به دنبال آن درد شکمي در عرض چند ساعت ايجاد مي‌شود.
  • بي اشتهايي: بي اشتهايي يک يافته کلاسيک در آپانديسيت حاد است.
  • اسهال و علايم ادراري: بخصوص در موارد پرفوراسيون آپانديس يا احتمال آبسه داخل لگني ديده مي‌شود.
  • تب: تب در آپانديسيت خفيف است، مگر اين که پرفوراسيون رخ داده باشد.
  • تاکي کاردي خفيف نيز در اغلب بيماران ديده مي‌شود.
پيشرفت بيماري از درد خفيف و مبهم، کسالت، بي اشتهايي تا درد شديد شکمي و تب و تهوع به طور سريع در اغلب موارد در عرض 24-48 ساعت رخ مي‌دهد. تأخير در تشخيص بيشتر از 36-48 ساعت منجر به افزايش ريسک پرفوراسيون در 65% موارد مي‌شود. در مواردي که پرفوراسيون سبب پريتونيت مي‌گردد: کودک دچار درد شکمي منتشر و توکسيسيتي شديد و علايم sepsis و دهيدراتاسيون مي‌گردد، که شامل افت فشار خون، کاهش حجم ادرار، اسيدوز و تب شديد مي‌باشد. در موارد آپانديس رتروسکال روند علايم باليني آرام تر است و حدود 4-5 روز طول مي‌کشد. در ضمن ممکن است علايم مشابه آرتريت سپتيک لگن باشد يا علايم آبسه پسواس داخل لگن را تقليد کند.

درمان

درمان اصلي اين بيماري جراحي و آپاندکتومي است