لیست تمامی بیماری ها به همراه علائم و نحوه درمان:

لیست بیماری ها به ترتیب الفبای فارسی
خار پاشنه - Calcaneal Spur
  • معرفی
  • علائم
  • درمان

معرفی

خار پاشنه (به انگليسي: Calcaneal Spur) يا خار زيرين پاشنه يکي از ريشه‌هاي برجسته دردهاي پيرامون پاشنه است خود اين خار در حالت سرشتي، به گونه برجستگي استخواني کوچکي درمحل چسبندگي آرنگ کف پا Plantar Fascia به استخوان پاشنه هست. در پي کوشندگي بسيار و راهپيمايي دراز و نيز در کسان فربه با پديد آوردن تب وتاب آرنگ کف پا، اين خار برانگيخته شده و با رسوب کلسيم برجستگي بيشتري يافته ودردناک مي‌گردد. اين خار در عکسبرداري پرتو ايکس از پاشنه به روشني آشکار مي‌گردد. خار پشتي پاشنه در بخش پشت پاشنه و در جاي چسبيدن تاندون آشيل پديد مي‌آيد و با اينکه کمتر از خار زيرين ديده مي‌شود ولي در پي فشارهاي پديد آمده و پياده روي دراز و نيز در برخي بيماري‌ها دردناک مي‌گردد.

علائم

نشانه‌ها بيماري به گونه درد زير پاشنه پا در آغاز راه رفتن، به‌ويژه درد هاونگاهي(صبحگاهي) رخ مي‌دهد. خم کردن پا به بالا Dorsiflexion درد را افزايش مي‌دهد.

درمان

درمان داراي آرامش و کاهش کوشندگي راه رفتن و نيز بهره گيري از کفي ويژه خار پاشنه ، پوشيدن کفش طبي (داراي سه تا پنج سانتيمتر پاشنه) و تجويز داروهاي ضد التهاب است. با دنبال داشتن درد، تزريق داروهاي کورتيکواستروئيد در کف پا يا جراحي بيماري را درمان مي‌کند.