لیست تمامی بیماری ها به همراه علائم و نحوه درمان:

لیست بیماری ها به ترتیب الفبای فارسی
پاچنبری - Club-Foot
  • معرفی
  • علائم
  • درمان

معرفی

پاچنبري (Club-Foot) مهمترين و شايع‌ترين بدشکلي (دفورميتي) مادرزادي پا است. در اين بد شکلي پا، قسمت جلو پا به سمت داخل و پايين چرخيده و در عقب، پاشنه پا هم به سمت داخل چرخيده‌است.
 
علت
در اکثر بيماران يک نقص تکاملي جنيني که باعث عدم تعادل بين عضلات اينوتور پلانتار فلکسور و اورتوردورسي فلکسور مي‌گردد، مسئول ايجاد بدشکلي است. نيمه در رفتگي مفصل تالوناويکولا نيز در ايجاد بدشکلي نقش دارد، به اين ترتيب که استخوان ناوي (از استخوانهاي مچ پا) به جاي آنکه در قسمت پشتي سر استخوان قاپ (استخوان اصلي پاشنه پاTalus) قرار گيرد، تاحدي در ناحيه داخلي آن جاي مي‌گيرد. بافتهاي نرم سمت داخل پا تکامل کمتري يافته و کوتاه‌تر از طبيعي مي‌شوند. در صورت عدم درمان به موقع، استخوان‌هاي کف پا (تارسال) به صورت ناهنجار، رشد نموده و سبب دفورميتي دائم پا مي‌شوند.

علائم

بدشکلي که کاملاً مشخص است، شامل سه جزء مي‌باشد:
1. پيچش به داخل پا
2. اداکسيون يا انحراف به داخل جلوي پا نسبت به پاشنه پا (نوک پاها به هم نزديکتر از پاشنه پاها هستند)
3. خم شدن کف پاها به داخل (اکوئينوس يا پلانتار فلکسيون)
هنگام معاينه روتين نوزادان معيار تشخيصي اين مي‌باشد که نتوان به آساني پا را اورسيون داد و يا کف پا را به خارج خم کرد.

درمان

بيشتر پاچنبري‌ها در دوران شيرخوارگي با گچ گيري در عرض 6 تا 8 هفته اصلاح مي‌شوند. کمتر از 5 درصد پاچنبري‌ها از نوع بسيار شديد و غيرقابل انعطاف هستند که ممکن است به اين درمان گچ‌گيري پاسخ ندهند و نياز به عمل جراحي پيدا کنند.
درمان پاچنبري بايد در هفته اول يا دوم زندگي شروع شود، زيرا در اين دوران بافتهاي رباطها، کپسول مفصلي و تاندونها، انعطاف پذيرترند.
دستکاري (مانيپولاسيون) و کشش ايجاد شده توسط پزشک بر روي اين عناصر به طور هفتگي سبب افزايش طول و کشيدگي اين عناصر مي‌شود و گچ گرفته شده بعد از اين دستکاري سبب مي‌شود که اصلاح به دست آمده براي يک هفته آينده حفظ شود. به تدريج استخوانها جابه جا مي‌شوند و به محل صحيح خود برمي گردند.
به طور معمول 5 تا 7 بار گچ بلند که ازنوک انگشتان تا قسمت بالاي ران ادامه مي‌يابد، به طور هفتگي گرفته مي‌شود تا بد شکلي اصلاح شود.
دو روش ديگر نيز جهت نگاه داشتن پا در وضعيت اصلاح شده در فواصل بين دستکاري‌ها وجود دارد بکار بردن ناودان فلزي دنيس براون و استفاده از نوار چسب‌هاي مخصوص.
 
عود بيماري
احتمال عود بعد از تصحيح موفق (از طريق گچ يا جراحي) 25-20% است. براي جلوگيري از عود، بعد از اتمام دوره گچ گيري، براي بيمار يک اسپلينت مخصوص ساخته مي‌شود که به مدت چند ماه بايد به طور شبانه‌روزي از آن استفاده کند و بعد از آن حداقل به مدت 2 تا 3 سال شبها از آن بهره ببرد. پس از يک سال در طول روز کودک مي‌تواند از کفشهاي معمولي استفاده کند.
 
جراحي
اگر بيمار با گچ گيري يا آتل گذاري سريال بهبود نيابد، (يعني پس از 2 يا 3 ماه، پا از نظر باليني و راديولوژي طبيعي نشده باشد) انجام عمل جراحي براي اصلاح بدشکلي اجتناب ناپذير است. بهترين زمان براي انجام عمل جراحي حدود 6 ماهگي است.
80% موارد با آزادسازي تاندون آشيل (تنوتومي) مشکل برطرف مي‌شود. هنگام جراحي تمام ليگامانهاي سفت در قسمت داخل مچ پا را جدا مي‌نماييم و هر تاندوني را که بيش از حد سفت شده (ازجمله تاندون آشيل يا تاندون کالکانئوس) را طويل مي‌کنيم. سرانجام استخوان‌هاي کف پايي که آزاد شده‌اند را در وضعيتي طبيعي نسبت به هم قرار مي‌دهيم.