لیست تمامی بیماری ها به همراه علائم و نحوه درمان:

لیست بیماری ها به ترتیب الفبای فارسی
درماتومیوزیت - Dermatomyositis
نام های دیگر: DM, polymyositis dermatomyositis
  • معرفی
  • علائم
  • درمان

معرفی

درماتوميوزيت (Dermatomyositis) التهاب بافت همبند، همراه تغييرات تخريبي در عضلات و پوست است. بندت درماتوميوزيت مري ، ريه و مفاصل را نيز درگير ميکند.
بيماري درماتوميوزيت يک بيماري چندارگاني اتوايميون مي‌باشد که ميتواند اطفال و بالغين را درگير کند. دراين بيماري ميوپاتي التهابي به همراه يافته‌ها و نشانه‌هاي مشخصة پوستي ديده مي‌شود. ضايعات پوستي معمولاً زودتر از ميوپاتي تظاهر ميکند ولي گاه مي‌تواند همراه يا بعد از آن هم ديده شود. اين زمان در 56% بيماران بيش از يک سال تخمين زده مي‌شود. يافته‌هاي مشخص پوستي شامل راش هليوتروپ و علامت گوترون مي‌باشد. راش هليوتروپ يک اريتم مايل به بنفش به تنهايي يا همراه با ادم ناحيه اطراف چشم است. علامت گوترون به شکل پاپول و پلاکهاي بنفش يا قرمز تيره مي‌باشد که اغلب بر روي برجستگي‌هاي استخواني (بخصوص بر روي مفاصل انگشتان دست) ظاهر مي‌شوند وگاهي بعد از مدتي نماي پوئي کيلودرميک يا آتروفيک پيدا ميکنند. ساير يافته‌هاي پوستي شامل تغييرات کوتيکولار (تلانژکتازي اطراف ناخن، ديستروفي کوتيکولار)، پوئي کيلودرما، اريتم پروانه‌اي، افزايش حساسيت به نور آفتاب و آلوپسي پوسته‌دار مي‌باشد.
در درماتوميوزيت ممکن است علائم مفصلي، ريوي و بندرت قلبي نيز ديده شود. فرم اطفال همراه با واسکولوپاتي مي‌باشد. در نوع بالغين ممکن است درماتوميوزيت همراه با بدخيمي ديده شود. شايعترين بدخيمي همراه شامل کانسر پستان، ريه، معده و دستگاه تناسلي زنان مي‌باشد. شروع بدخيمي ممکن است جلوتر، همزمان يا به دنبال شروع درماتوميوزيت باشد. مطالعات اخير نشان ميدهد که ريسک ايجاد بدخيمي 2 سال بعد از تشخيص درماتوميوزيت کاهش مي‌يابد.

علائم

از نقطه نظرآزمايشگاهي بالابودن سطح سرمي کراتين فسفوکيناز CPK، آلدولاز ولاکتيک دهيدروژناز LDH بصورت شايع در بيماران ديده مي‌شود. دو تست اول جهت مانيتور کردن فعاليت بيماري و پاسخ به درمان مفيد هستند. از کارهاي تشخيصي ديگر انجام الکتروميوگرافي EMG است که تغييرات خاصي را به نفع ميوپاتي نشان مي‌دهد.

درمان

-