لیست تمامی بیماری ها به همراه علائم و نحوه درمان:

لیست بیماری ها به ترتیب الفبای فارسی
غم‌ باد - Goitre
نام های دیگر: گواتر،enlarged thyroid،بزرگ شدن تيروئيد
  • معرفی
  • علائم
  • درمان

معرفی

غم‌باد يا گواتر (به انگليسي: goitre)، به معناي هر نوع بزرگ شدگي غير طبيعي غده تيروئيد است. گواتر علل متعددي مي‌تواند داشته باشد. از اختلالات عملکردي تا علل ناشناخته در ايجاد آن مي‌توانند مطرح باشند. گواتر يکي از بيماريهاي شايع است که به ويژه در نوجوانان ( سنين مدرسه ) از شيوع بالايي برخوردار است . گواتر در دختران جوان و در افرادي که در ارتفاعات بالا زندگي مي کنند شايعتر است . گاهي ديده شده است ميزان شيوع گواتر در خانمها 8 برابر آقايان است .

علائم

وجود توده اي در ناحيه قدامي گردن که بيمار يا اطرافيان بيمار و يا پزشک آن را مشاهده مي کنند . گاهي سياهرگهايگردن بزرگتر مي شود و هرگاه درد ناگهاني و سريع گواتر ايجاد شود يعني اينکه در گواتر خونريزي ايجاد شده است و گاهي نيز هيچ علامتي در فردي که گواتر دارد مشاهده نمي شود و گاه در گواترهاي ندولي ساده و غير سمي، پس از چند سال تغييراتي ايجاد مي شود که به پر کاري غده تيروئيد منجر شده و باعث نارسايي قلبي و ساير اختلالات خطرناک مي گردد .

درمان

اگر در خانواده و نسلهاي گذشته شما، کسي به گواتر مبتلا بوده است ضرورت دارد به پزشک مراجعه کنيد و مورد معاينه و آزمايش قرار گيريد . زيرا اگر اين بيماري به موقع تشخيص داده شود، زودتر تحت درمان قرار گرفته و ريشه کن مي‌شود . در صورت داشتن گواترهاي ساده و معمولي مصرف قرصهاي لووتيروکسين و يا قرص تيروئيد به راحتي در دسترس است و در ايران توسط پزشکان توصيه و تجويز مي‌شود . در صورتي که مشکوک به گواتر و يا ندول در تيروئيد شده باشيم انجام معاينه باليني و آزمايشات تيروئيدي و احتمالا اسکن تيروئيد و يا سونوگرافي و يا بيوپسي توسط پزشک ضرورت مي يابد و سپس به درمان با قرص و يد راديواکتيو و يا جراحي گواتر تشويق مي شويد . توصيه مهم اينکه، طبيعي بودن تستهاي تيروئيد در آزمايش خون دليلي بر نداشتن گواتر نيست و با اين حالت يو تيروئيد گفته مي‌شود و در صورت لزوم گرفتن اسکن تيروئيد بسيار ضروري است .