لیست تمامی بیماری ها به همراه علائم و نحوه درمان:

لیست بیماری ها به ترتیب الفبای فارسی
تب‌خال - Herpes simplex
نام های دیگر: هرپس سيمپلکس
  • معرفی
  • علائم
  • درمان

معرفی

تب‌خال يا هرپس سيمپلکس(به انگليسي: Herpes simplex) يک بيماري ويروسي است که توسط ويروسي به همين نام ايجاد مي‌شود و موضع درگير به صورت التهاب و مجموعه‌تاول‌هاي ريز نمايان مي‌شود. ويروس هرپس سيمپلکس عامل بيماري تب‌خال در صورت، آلات تناسلي هر دو جنس، مغز، چشم و گاهي حتي فلج بل نيز مي‌گردد. براي تب‌خال هنوز درمان قطعي وجود ندارد و اگر ويروس وارد بدن شود تا پايان عمر همراه شخص خواهد ماند و در هنگام ضعف دفاعي بدن بروز مي‌نمايد. اگرچه در برخي بيماران و پس از چندين سال عود بيماري، به ناگهان تظاهر مجدد تب‌خال از بين مي‌رود اما هم‌چنان ناقل ويروس به ديگران خواهند بود.

علائم

تبخال لثه :
حالتي شديدتر از هرپس لب که لثه را درگير مي‌کند
 
تبخال تناسلي(هرپس ژنيتال):
تب خال ناحيه تناسلي عبارت است از يک عفونت ويروسي ناحيه تناسلي که از راه آميزش انتقال مي‌يابد. اين عفونت در مردان و زنان مي‌تواند رخ دهد. از جمله نواحي که امکان درگيري آنها وجود دارد عبارتند از مجراي تناسلي، گردن‌رحم، ران‌ها، و آلت تناسلي. تب خال تناسلي معمولاً همراه با ساير بيماري‌هاي آميزشي رخ مي‌دهد.
 
تبخال مري:
احساس درد هنگام بلعيدن غذا
 
تبخال انگشست :
تب‌خالي دردناک در ورم‌بند انگشتان
 
علت 80 درصد ضايعات دستگاه تناسلي خارجي و مبهل، HSV2 مي‌باشد. 20 درصد بقيه حاصل عفونت HSV-1 مي‌باشد.
بين HSV-1 و HSV-2 شباهتهاي زيادي وجود دارد که افتراق باليني آنها را غير ممکن مي‌سازد. تماس نزديک انسان از طريق دهان، واژن يا سرويکس براي اکتساب عفونت لازم است.
معمولاً ويروس در درجه حرارت اتاق يا خشک کردن کشته مي‌شود. وقتي که تکثير ويروس کاهش مي‌يابد ويروس به طرف اعصاب حسي محيطي پيش مي‌رود و در عقده‌هاي عصبي به صورت غير فعال باقي مي‌ماند. يکي ديگر از علل عود عفونت مواردي است که ميزبان در معرض استرس قرار مي‌گيرد.
در زنان باردار با هرپس فعال، اگر زايمان از طريق واژينال انجام شود، نوزاد ممکن است به ويروس آلوده گردد. اگر اين شرايط اتفاق بيفتد، خطر مرگ براي جنين وجود دارد؛ بنابراين در صورت عود عفونت در نزديکي‌هاي زمان زايمان بهتر است سزارين انجام گيرد.
 
تبخال چشمي:

تبخال چشمي يک عفونت عود کننده ويروسي است که ناشي از آلودگي با ويروس تبخال ساده‌است. اين بيماري شايع ترين علت کوري ناشي از بيماري‌هاي قرنيه‌اي در آمريکاست در حاليکه در کشورهاي جهان سوم و از جمله ايران شايع ترين علت کوري قرنيه‌اي، بيماري تراخم است؛ گرچه تبخال چشمي در ايران نيز شايع است. بر اساس مطالعات موجود، اگر فردي يکبار دچار تبخال چشمي شود، به احتمال 50% شانس عود دارد. اين گرفتاري مجدد ممکن است هفته‌ها يا حتي سالها پس از گرفتاري اوليه بروز کند.
تبخال چشمي مي‌تواند توليد يک زخم دردناک روي پلک و يا سطح چشم کند و باعث التهاب و ورم قرنيه شود. درمان سريع با داروهاي ضد ويروس از تکثير ويروس و تخريب سلولهاي اپيتليال قرنيه (لايه سلولهاي سطح قرنيه) جلوگيري مي‌کند. بهر حال عفونت مي‌تواند به لايه‌هاي عمقي تر قرنيه منتشر شده و باعث گرفتاري شديد تر يعني گرفتاري استروماي قرنيه (بستر قرنيه) يا در اصطلاح کراتيت استرومايي شود که منجر به فعال شدن سيستم ايمني بدن و تهاجم آن به قرنيه و انهدام سلول‌هاي استروماي قرنيه مي‌شود. درمان کراتيت استرومايي (عفونت بستر قرنيه) نسبت به گرفتاري سطحي قرنيه مشکل تر است. حملات عود کراتيت استرومايي مي‌تواند منجر به اسکار (نسج جوشگاه) قرنيه شود که باعث کدورت قرنيه، کاهش بينائي و حتي کوري مي‌شود. تبخال چشمي مثل ساير عفونت‌هاي تبخالي (هرپسي) قابل کنترل است. حدوداً 400000 نفر از مردم آمريکا سابقه گرفتاري با تبخال چشمي را دارند و سالانه 50000 مورد جديد ديده مي‌شود که 25% موارد آن از نوع کراتيت استرومايي است. در ايرا ن نيز عفونت‌هاي تبخالي چشم شايع است. ميزان عود تبخال چشمي طي يک سال 10%، طي دو سال # طي 20 سال 63% درصد است. معتقدند که بعضي از فاکتورها نظير: تب، استرس، نور خورشيد و ضربات باعث عود تبخال مي‌شود.

درمان

عفونت HSV2 بهبودي کامل نمي‌پذيرد اما هدف از درمان آن، تسکين نشانه‌هاست.
اهداف درماني عبارتند از: پيشگيري از انتشار عفونت، ايجاد راحتي براي بيمار، کاهش بروز خطرات و شروع برنامه‌هاي آموزشي و مشاوره‌اي، استفاده از داروهاي ضد ويروسي. درمان دارويي ضد ويروس اسيکلووير است ولي از درمانهاي علامتي نيز استفاده مي‌شود. همچنين داروهاي گياهي مانند ميرتوپلکس کاربرد دارند. داروهاي ضد ويروسي مي‌توانند نشانه‌ها را تضعيف کرده و دوره عفونت را کاهش دهند و در پيشگيري از عود آنها موثر هستند. معمولاً مقاومت به دارو و آثار جانبي دراز مدت ايجاد نمي‌شود. حملات بعدي خفيف تر از حمله اوليه‌است.