لیست تمامی بیماری ها به همراه علائم و نحوه درمان:

لیست بیماری ها به ترتیب الفبای فارسی
آرتریت ایدیوپاتیک جوانان - Juvenile idiopathic arthritis
نام های دیگر: JRA
  • معرفی
  • علائم
  • درمان

معرفی

آرتريت روماتوييد جوانان (به انگليسي: Juvenile idiopathic arthritis) يا (JRA) شايعترين شکل ورم مفصلي (آرتريت) پايدار در کودکان است. بيشترين بروز اين بيماري در اوايل دهه دوم زندگي است. بطور کلي در صورتيکه در فرد زير 16 سال آرتريت بدون علت مشخص به مدت حداقل 6 هفته پايدار بماند تشخيص اين بيماري داده مي‌شود.

علائم

در آزمايش خون ممکن است اين علايم به نفع بيماري ديده شود:
  • درجاتي از آنمي از نوع آنمي بيماري مزمن (نورموسيتوز، نورموکلر)
  • لکوسيتوز و شيفت به چپ
  • افزايش ESR، فريتين و پلاکت
  • بدون وجود RF ، ANA

درمان

مراجعه به پزشک