لیست تمامی بیماری ها به همراه علائم و نحوه درمان:

لیست بیماری ها به ترتیب الفبای فارسی
سرطان کبد - Liver cancer
نام های دیگر: هپاتوسلولار کارسينوما، کلانژيوکارسينوما، هپاتوبلاستوما، hepatic cancer، primary hepatic cancer
  • معرفی
  • علائم
  • درمان

معرفی

سرطان کبد رشد سرطاني سلول‌هاي کبد مي‌باشد که به صورت يک توده در قسمت فوقاني راست شکم و با علائم عمومي مانند زردي و ضعف خود را نشان مي‌دهد.
 
انواع :
سرطان اوليه کبد، در سلول‌هاي کبد آغاز مي‌شود و به انواع مختلف و بر اساس نوع سلول سرطاني تقسيم مي‌شوند. منشأ اين نوع سرطان سلول‌هاي مختلفي از بافت کبد مي‌تواند باشد. اگر بدخيم باشند:
  • سلول‌هاي کبدي Hepatocellular carcinoma کارسينوم هپاتوسلولار از رايج‌ترين شکل سرطان کبد اوليه است؛ که در سلولهاي کبدي شروع مي‌شود.
  • سلول‌هاي سيستم صفراوي Cholangiocarcinoma کلانژيو کارسينوم در مجاري صفراوي لوله مانند در داخل کبد شروع مي‌شود. اين نوع سرطان، سرطان مجاري صفراوي ناميده مي‌شود.
به تومور خوش‌خيم با منشأ سلول‌هاي سيستم صفراوي کلانژيوما گفته مي‌شود. تومورهاي ناشايع ديگري نيز بصورت اوليه در کبد بروز مي‌کنند مثلاً همانژيواندوتليوما که به توموري بدخيم با منشأ سلولهاي اندوتليومي عروق کبدي گفته مي‌شود. هپاتوبلاستوما توموري بسيار بدخيم است که در اطفال مشاهده مي‌شود. آنژيوسارکوم يا همانژيوسارکوم در رگهاي خوني کبد شروع مي‌شود و بسيار سريع رشد مي‌کند.
 
 
علل :
علل مختلفي مانند هپاتيت C، هپاتيت مزمن، سيروز، سم قارچي آفلاتوکسين، چاقي، بيماري ذخيره‌اي آهن، مصرف بيش از حد الکل و تريزومي 18 مي‌توانند زمينه بروز اين سرطان را فراهم سازند.

علائم

کارسينوم هپاتوسلولار: توده شکمي، درد شکم و پشت، تهوع، کم خوني، زردي، خارش، کاهش وزن و تب.
کلانژيوکارسينوما: تعريق، زردي، درد شکمي، کاهش وزن و بزرگي کبد.

درمان

بستگي به نوع، مرحله و درجه بدخيمي دارد ولي ترکيبي از جراحي، شيمي درماني و راديوتراپي است.
هپاتوسلولار کارسينوما: برداشتن بخشي از کبد، پيوند کبد، کرايوابليژن (تخريب تومور با سرما)، کموامبوليزيشن (تزريق مستقيم داروي ضدسرطان از طريق عروق کبدي به تومور)، راديوتراپي، داروهايي مانند Sorafenib، راديوفريکوئنسي ابليژن (تخريب تومور با امواج راديويي) و...
 
کلانژيوکارسينوما: براکي تراپي (قراردادن منشأ راديوتراپي در داخل کبد)، پيوند کبد، فتوديناميک تراپي، راديوتراپي.
 
هپاتوبلاستوما: شيمي درماني شامل داروهايي مانند وين کريستين، سيکلوفسفاميد و دوکسورابيسين، راديوتراپي، پيوند کبد و برداشتن بخشي از کبد با جراحي
 
استخراج مواد دارويي بيولوژيک از آبزيان دريايي به ويژه گياهان، خارتنان و نرم تنان نيز از طرح هاي مدنظر پژوهشگران است. يکي از داروهاي ضدسرطان کبد از خيار دريايي استخراج مي شود.