لیست تمامی بیماری ها به همراه علائم و نحوه درمان:

لیست بیماری ها به ترتیب الفبای فارسی
آبسه پستان - Mastitis
نام های دیگر: Mastitis, ورم پستان, Breast abscess
  • معرفی
  • علائم
  • درمان

معرفی

آبسه‌ پستان‌ عبارست‌ است‌ از يک‌ ناحيه‌ عفوني‌ شده‌ بافت‌ پستان‌ که‌ در اثر مبارزه‌ بدن‌ باعفونت‌، چرک‌ در آن‌ جمع‌ مي‌شود، آبسه‌ دربر گيرنده‌ بافت‌ پستان‌، نوک‌ پستان‌، غدد شيري‌، و مجراهاي‌ شيري‌ است‌. علت آن مي تواند وارد شدن‌ باکتري‌ها از راه‌ نوک‌ پستان‌ که معمولاً از راه‌ زخم‌هاي‌ کوچک‌ روي‌ نوک‌ پستان‌ که‌ در روزهاي‌ اوليه‌ شيردهي‌ ايجاد مي‌شوند.

علائم

  • درد، حساسيت‌ به‌ لمس‌، قرمزي‌ و سفتي‌ پستان‌
  • تب‌ و لرز
  • احساس‌ ناخوشي‌ عمومي‌
  • دردناک‌ شدن‌ گره‌هاي‌ لنفاوي‌ زير بغل‌

درمان

  • از پارچه‌ يا حوله‌ آب‌ گرم‌ براي‌ تخفيف‌ درد و تسريع‌ التيام‌ استفاده‌ کنيد، اگر آب‌ سرد را امتحان‌ کرديد و ديديد بهتر است‌، از آب‌ سرد استفاده‌ کنيد.
  • تا زمان‌ خوب‌ شدن‌ عفونت‌ پستان‌، شيردهي‌ به‌ نوزاد را از آن‌ پستان‌ متوقف‌ کنيد. به‌ طور منظم‌ از يک‌ پمپ‌ مخصوص‌ پستان‌ براي‌ خارج‌ ساختن‌ شير از پستان‌ عفوني‌ شده‌ استفاده‌ کنيد، تا زماني‌ که‌ بتوانيد شيردهي‌ را مجدداً از آن‌ پستان‌ از سر بگيريد.
  • جراحي‌ براي‌ تخليه‌ آبسه‌ (معمولاً انجام‌ نمي‌شود).