لیست بیماری ها به همراه علائم و نحوه درمان:

لیست بیماری ها

پیچ‌خوردگی تخمدان - Ovarian torsion
  • معرفی
  • علائم
  • درمان

معرفی

s
در صورتیکه به دلایل نامشخصی پیچ خوردگی تخمدان موجب بسته شدن شریانهای خونرسانی کننده به تخمدان و ایسکمی آن شود بیمار دچار درد شدید شکمی می‌شود . با انجام سونوگرافی می‌توان تشخیصهای افتراقی دیگر را بررسی کرد. این بیماری اورژانس بوده عدم درمان سریع که معمولاً جراحی است ممکن است به ناباروری بیمار بیانجامد.

علائم

درد شدید شکمی

درمان

مراجعه به پزشک