لیست بیماری ها به همراه علائم و نحوه درمان:

زونا - Shingles
نام های دیگر: Herpes zoster
  • معرفی
  • علائم
  • درمان

معرفی

زونا (به انگليسي: Herpes zoster) يک بيماري ويروسي است که عامل مولد آن ويروس واريسلا زوستر (عامل آبله مرغان) است. نظريه رايج براي اين بيماري به اين صورت است که پس از ابتلا و بهبودي آبله‌مرغان اين ويروس به صورت نهفته در سلول‌هاي عصبي واقع در شاخ قدامي نخاع باقي مي‌ماند. تا زماني که به علت يک عامل تحريکي و يا نقص سيستم ايمني دوباره فعال شود. در اين حالت بيماري موضعي دردناکي ايجاد مي‌شود که زونا نام دارد. نشانه‌هاي زونا تاول‌هاي منطقه‌اي يا کوچکي هستند که جنب يکديگر در منطقه يک عصب محيطي و در امتداد مسير آن پديد مي‌آيد و با درد و سوزش همراه است. اين تاول‌ها بيشتر در پوست سينه و پشت بروز مي‌کند و همانند آبله‌مرغان بسيار مسري هستند.
 
مکانيسم ايجاد زونا
زونا ناشي از فعاليت مجدد و تکثير ويروس‌هاي خفته در سلول‌هاي نخاعي است. در حال ديده شده افرادي هم که هرگز ابله مرغان نگرفته اند دچار زونا شده و بهبودي آنها بسيار طولاني مدت تر از افرادي بوده که دچار ابله مراغان قبل از اين شده اند.

علائم

علايم اوليه شامل سردرد تب‌ولرز خفيف و احساس بدحال و کسلي است. به دنبال علايم اوليه فرد دچار احساس درد سوزشي و افزايش حساسيت پوستي در ناحيه‌اي که اعصاب محيطي آن توسط ويروس آلوده شده بوده و دوباره فعال و در حال تکثير است مي‌شود. شدت درد از خفيف تا بسيار شديد متغير است. به دنبال آن تاول‌هاي قرمز و دردناکي که 4-5 روز پس از علايم اوليه در سطح بدن به وجود مي‌آيند. تاول‌ها معمولاً در روي يک نوار پهن پوست قرمز در امتداد مسير رشته‌هاي عصبي حسي در يک درماتوم خاص پوست پديد مي‌آيند. درماتوم به يک ناحيه از پوست گفته ميشود که عصبدهي با منشا جنيني مشترک داشته باشد . تاول‌ها را غالباً مي‌توان در ناحيه قفسه سينه ديد که البته تنها در يک طريف بدن گسترش مي‌يابند. از علايم شايع مي‌توان تب و لرز خفيف و احساس کسالت و همچنين حالت تهوع را نام برد.

درمان

هدف از درمان، کاهش شدت و دوره بيماري، کاهش درد، تسريع در بهبود ضايعات پوستي و پيشگيري از عوارض درازمدت بيماري به ويژه درد عصبي به دنبال زونا مي‌باشد. درمان در بيماران با ضعف سيستم ايمني با هدف جلوگيري از گسترش پوستي و احشايي آن قابل توجه‌است.
معالجه زونا شامل داروي مسکن براي کنترل درد است. همچنين روي تاول‌ها گرد تالک مي‌مالند.[نيازمند منبع] ممکن است پس از بهبودي اثرات تاولها و زخمها باقي بماند.