لیست تمامی بیماری ها به همراه علائم و نحوه درمان:

لیست بیماری ها به ترتیب الفبای فارسی
تیفوس - Typhus
  • معرفی
  • علائم
  • درمان

معرفی

تيفوس(به انگليسي: Typhus) يک بيماري حاد تبدار ناشي از يک باکتري (ريکتزيا) منتقله از حشرات آلوده است. اين بيماري داراي سرايت فرد به فرد نيست. اين عفونت ممکن است پوست، دستگاه عصبي مرکزي، لوله گوارش و عضلات را درگير سازد.
ريکتزيا ريکتزيي در سلول ميزبان
به طور کلي سه نوع تيفوس داريم . تيفوس اپيدميک يا شپشي که عامل آن ريکتزيا پرووازکي مي‌باشد و شايعترين نوع تيفوس است . تيفوس آندميک يا تيفوس ککي يا تيفوس موشي که عامل آن ريکتزيا تيفي است . نوع سوم تيفوس کنه اي ( tick typhus ) که عامل بيماريزا ( R.australis) است .
وقتي صحبت از همه گيري تيفوس در گذشته مي‌شود اغلب منظور تيفوس شپشي است .
ريکتزياها باکتريهاي کوچکي هستند که انگل اجباري درون سلولي ميباشند. شکل ظاهري آنها بصورت ميله‌اي يا کروي است.
دوره کمون :اين دوره در تيفوس بين 1 تا 2 هفته و معمولاً 12 روز است.

علائم

علائم معمولاً تب، لرز، درد عضلاني، سردرد، لاغري شديد ، بثورات پوستي (با يا بدون اسکار ) است.

درمان

درمان با آنتي بيوتيک هايي نظير تتراسيکلين، داکسي سيکلين يا کلرامفنيکل مي‌باشد . رعايت بهداشت فردي در کنترل همه گيري ها بسيار ضروري است .