لیست بیماری ها به همراه علائم و نحوه درمان:

التهاب عنبیه - Uveitis
نام های دیگر: chorioretinitis, يوئيت, التهاب بافت يوه چشم
  • معرفی
  • علائم
  • درمان

معرفی

يوئيت به التهاب بافت يوه چشم گويند. يوه لايه مياني چشم است و شامل عنبيه، جسم مژگاني و مشيميه مي‌باشد.
بسياري از انواع يوئيت مزمن هستند و ممکن است منجر به برخي عوارض از جمله آب مرواريد، کاهش يا افزايش فشار چشم، آب سياه، مشکلات شبکيه و کراتوپاتي باند شکل(Band keratopathy) شود. هر يک از اين عوارض ممکن است منجر به کاهش ديد شود.
اين بيماري ممکن است در هر سني بروز کند.
 
تقسيم‌بندي
يوئيت بسته به محل گرفتاري تقسيم‌بندي مي‌شود.
  • يوئيت قدامي: به التهاب عنبيه به تنهايي و يا به التهاب عنبيه و جسم مژگاني اطلاق مي‌شود.
  • يوئيت مياني: به التهاب جسم مژگاني گفته مي‌شود.
  • يوئيت خلفي: به التهاب مشيميه گفته مي‌شود.
  • يوئيت منتشر: به التهاب در همه قسمت‌هاي يوه گفته مي‌شود.
يوئيت قدامي شايع‌ترين نوع يوئيت است.
 
علت‌ها
يوئيت علل متفاوتي شامل ويروسي، قارچي و باکتريال دارد و گاهي بدنبال مشکلات ايمونولوژيک سيستميک، ضربه و يا متعاقب جراحي چشم ايجاد مي‌شود. علت بيماري را گاهي اوقات مي‌توان يافت، ولي در خيلي از موارد علت ناشناخته‌است که به آن ايديوپاتيک(به انگليسي: Idiopathic) مي‌گويند.

علائم

يوئيت قدامي ممکن است تنها در يک چشم بروز کند. بيمار ممکن است درد خفيف تا شديد، قرمزي چشم و حساسيت به نور داشته باشد. ممکن است ديد بيمار نيز دچار کاهش شده باشد.
يوئيت مياني و خلفي معمولاً بدون درد هستند. نشانه‌ها شامل، کاهش ديد و مگس پران (ديدن سايه‌اي متحرک شبيه مگس در ميدان بينايي) بوده و معمولاً دو طرفه‌است. بيشتر بيماران دچار يوئيت مياني، در سنين طفوليت يا جواني مبتلا مي‌شوند.
يوئيت منتشر مجموعه‌اي از نشانه‌هاي همه انواع را دارد.

درمان

بسته به نوع بيماري معمولاً استروئيد (کورتون) به شکل قطره، آمپول و يا قرص تجويز مي‌گردد.
يوئيت قدامي بدليل گرفتاري قسمت‌هاي قدامي چشم، معمولاً با قطره قابل درمان است. يوئيت مياني با قطره و گاهي تزريق استروئيد در اطراف چشم و يوئيت خلفي با قرص و يا تزريق استروئيد سيستميک درمان مي‌شود.