لیست تمامی بیماری ها به همراه علائم و نحوه درمان:

لیست بیماری ها به ترتیب الفبای فارسی
آزارگری - sadomasochism
نام های دیگر: آزارخواهي جنسي
  • معرفی
  • علائم
  • درمان

معرفی

آزارگري-آزارخواهي جنسي (به انگليسي:sadomasochism؛ تلفظ: سادومازوخيسم) عبارت است از: آزار دادن و تحقير ديگران و بي احترامي به آنها يا آزار ديدن و مورد بي احترامي و تحقير ديگران قرار گرفتن که سبب ارضاي جنسي مي شود.اين ناهنجاري به تعاملاتي اطلاق مي شود که در آن يک شخص با آزار دادن فرد ديگري که از درد کشيدن لذت مي برد ارضا مي شود.
 
بسياري از افراد در روابط جنسي خود به اعمال دردناک خفيفي مثل گاز گرفتن،نيشکون گرفتن و سيلي زدن مبادرت مي ورزند.وقتي هر دو شريک جنسي از اين اعمال لذت مي برند،اين رفتارها لذت جنسي را افزايش مي دهند.اما افراد آزارگر و آزارطلب غالباً نه تنها از اعمال دردآور خفيف پا را فراتر مي گذارند بلکه تنها با توسل به اين رفتار ها مي توانند به لذت جنسي برسند.
 
فرد آزارگر زماني به اوج لذت جنسي مي رسد که ديگران را تحقير کند يا آنها را آزار دهد.غالباً به اين کار "تأديب" مي گويند.ارضاي جنسي فرد آزارطلب به دربند بودن-يعني آزارديدن،تحقير شدن،درد کشيدن و برخورد بد از سوي ديگران-بستگي دارد.آزارگري و آزارطلبي هم در روابط دگر جنس گرايانه و هم در روابط همجنس گرايانه روي مي دهند،اما همچون ديگر انحرافات جنسي خيلي شناخته شده نيستند.
 
بسياري از موارد دگرآزاري و آزارطلبي چهار ويژگي عمده دارند (سانتيلا و همکاران،2002 به نقل از ساراسون و ساراسون 2005)،که عبارتند از:
 
1-منش بيش از حد مردانه و قلدري کردن.
2-آزاردادن يا آزار ديدن.
3-محدودسازي فيزيکي يک نفر توسط ديگري.
4-تحقير شدن يا تحقير کردن.
 
آزارگري و آزارطلبي جنسي هر دو ماهيتي مزمن دارند.درحالت شديد اين اختلالات، قرباني ممکن است متحمل جراحات جدي شده يا جان خود را از دست بدهد.برخي متخصصان باليني بر اين باورند که ريشه هاي آزارگري و آزارطلبي را بايد در دوران کودکي جستجو کرد و برخي ديگر به نقش احتمالي عوامل زيستي اشاره کرده اند.
 
فرد آزارطلب از طريق آزار ديدن،ترجيحاً تحقير شدن و کتک خوردن،به برانگيختگي جنسي مي رسد.افراد آزارطلب خيالپردازي هايي دارند که اغلب در دوران کودکي آغاز مي شوند.در اين خيالپردازي ها آنها به بند کشيده مي شوند،شکنجه مي شوند،مورد تجاوز قرار مي گيرند،يا به طريق ديگري با آنها بدرفتاري مي شود.فراواني اين خيالپردازي ها و اعمال در مردان خيلي بيشتر از زنان است.

علائم

الف) در طول يک دوره حداقل شش ماهه بطور مکرر رفتارها، اميال و يا تخيلات قوي برانگيزنده جنسي مربوط به اعمال واقعي ( و نه وانمودي) تحقير شدن، کتک خوردن، به بند کشيده شدن و يا هر عمل رنج‌آور ديگري ديده مي‌شود
ب) رفتارها، تخيلات و اعمال جنسي سبب ناراحتي چشمگير باليني يا اختلال در کارکرد اجتماعي، شغلي يا ساير حوزه‌هاي مهم کارکردي مشخص مي‌شوند.

درمان

مراجعه به روانپزشک