سامانه ثبت نام و احراز هویت پزشکان

  • امروز : 9 اسفند 1395 - ساعت : 20:4
  • کد فعال سازی حساب کاربری شما به پست الکترونیکی شما در نظام پزشکی ارسال خواهد شد، و در صورت وارد کردن پست الکترونیکی غیر از نظام پزشکی، حساب شما فعال نخواهد شد. برای مثال پست الکترونیکی شما در نظام پزشکی به صورت example@irimc.org خواهد بود.
  • من ایمیل نظام پزشکی ندارم


  • من ایمیل نظام پزشکی دارم

  • به دلیل نداشتن ایمیل نظام پزشکی، شما میبایست یک تصویر از پروانه مطب و یا کارت نظام پزشکی را برای ما ارسال نمایید تا هویت شما برای ما احراز گردد.
  • فرمت های مجاز: jpeg, png

  •  
  •