118
عاطفه دارایی

عاطفه دارایی

شماره نظام : 1201
1 رای که 100% موافق پزشک هستند.

مطب عاطفه دارایی

تلفن : 061_53227372

آدرس مطب :

آبادان

خیابان امیری، فرعی12(کوچه برق)، روبروی متروپل، بعد از مطب دکتر نجفی ،طبقه همکف دکتر غفاری

نظرات و تجربیات در مورد عاطفه دارایی
میزان رضایت
دکتر گوارش در تهران - قوانین و مقررات
صبــر کنید