تهران، تهران،

اقدسیه - ابتدای اتوبان ارتش - ورودی اراج - خیابان 22 بهمن - شماره 6

تلفن مطب : 021-29121900 _ 021-29121060