کرمانشاه،  کرمانشاه،

بلوار مصطفی امامی (گلستان) - روبروی پارك معلم - پلاك 209

تلفن مطب : 38234940