آذربایجان غربی، ارومیه،

خیابان حسنی - جنب بانک تجارت - ساختمان صدر - طبقه زیرزمین

تلفن مطب : 04433483766