آذربایجان شرقی، تبریز،

آدرس : خیابان ارتش جنوبی _روبروی بیمارستان الزهرا _ساختمان اطبا _طبقه ی سوم _واحد 1

تلفن مطب : 041-35537984