خوزستان، اهواز،

کیانپارس - نبش خ اسفند شرقی - مجتمع پزشکی مهرآذین - طبقه پنجم - واحد شانزدهم

تلفن مطب : 061۳۳۳۶۷۲۶۲


افتتاح مطب از 6 مهر 98