خوزستان، ماهشهر،

انتهای خیابان منتظری - پشت نانوایی جهاد

ویزیت از ساعت 6 بعداظهر تا 10 شب روزهای شنبه تا دوشنبه

تهران ، بیمارستان فرمانیه روزهای چهارشنبه  ۱۰ تا ۱۲صبح  

بیمارستان باهنر تهران ۲تا ۶روزهای چهارشنبه

بیمارستان گاندی تهران روزهای سه شنبهاز ساعت ۲ تا ۴ بعداظهر

روزهای پنجشنبه ۱۲تا ۲ بعداظهر 

۰۲۱-۲۸۱۵۲۱۰۷

۰۲۱-۲۸۱۵۲۱۱۷

تلفن مطب : 061-52359726


دکتر پيمان کاغذيان رتبه برتر برد تخصص جراحي ارتوپدي از دانشگاه بن کشور آلمان ميباشد(University of Bonn )

دکتر کاغذيان در  زمينه ناهنجاريهاي مادرزادي اندام تحتاني و بيماريهاي مادرزادي کودکان در زمينه استخوان و مفاصل پا و مچ پا تجربه و مهارت به صورت فوق تخصصيدارند.

دکتر کاغذيان با انجام بيش از 5000 عمل جراحي پاسخگوي نيازهاي تخصصي و درماني مردم عزيز در زمينه هاي شکستگيهاي پيچيده و آسيبهاي اندام بدنبال حوادث در استان خوزستان  و شهر تهران ميباشند.