آذربایجان غربی، بوکان،

بلوار کردستان، کوچه آریا 4، طبقه دوم، مرکز توانبخشی ساریژ

تلفن مطب : 044-46225903