خراسان رضوی، مشهد،

خیابان احمد آباد - خیابان پرستار 1/4 - ساختمان شماره 8 - طبقه 2

تلفن مطب : 38465605