بیوگرافی دکتر احمد علی جدیدیان دکترای تخصصی روان شناس

کارشناسی راهنمایی و مشاوره (گرایش مشاوره) از دانشگاه علامه طباطبایی

کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی از دانشگاه علامه طباطبایی

دکترای تخصصی از دانشگاه آزاد اسلامی

مشاور و روان درمانگر در زمینه اختلالات اضطرابی، اختلالات خلقی  و وسواس

مشاور و روان درمانگر در زمینه مشاوره ازدواج و خانواده درمانی

مشاورو  در زمینه   تربیتی و تحصیلی

مدیر و موسس مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی رویش آفتاب

نروتراپی  با استفاده از جدیدترین  دستگاه های نروتراپی